Klasa policyjna na wykładzie „Zasady naboru do policji”

W dniu 03.03.2017 klasa I A policyjna uczestniczyła w wykładach w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Na pierwszym wykładzie pt. „Zasady naboru do policji” omówiono szczegółowo zasady rekrutacji do policji, przedstawiono wymogi jakie muszą spełniać kandydaci oraz tryb pracy i jej specyfikę. Kolejny wykład: „Bezpieczeństwo – frazes czy gwarancja porządku społeczno-prawnego?” uświadomił uczniom zasadnicze kwestie i zasady obronności w pracy policjanta.