Klub mediacji

W naszej szkole uczniowie zaczęli przygotowywać się do działalności w Szkolnym Klubie Mediacji. Mimo utrudnionego kontaktu osobistego (związane to jest z szalejącą pandemią i obowiązującymi obostrzeniami) chętni uczniowie wzięli udział w szkoleniach przygotowujących ich do roli mediatorów szkolnych. Mamy nadzieje, że mediacje w naszej szkole staną się bardzo ważnym elementem w rozwiązywaniu konfliktów zarówno rówieśniczych jak i uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic, rodzic-nauczyciel.

koło konfliktu
koło konfliktu

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi elementami mediacji zawartymi poniżej.

Zasady w mediacji

 1. Dobrowolność
 • Strony do mediacji przystępują całkowicie dobrowolnie.
 • Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić.
 • Całkowita dobrowolność udziału, wyboru kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzialności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych decyzji.
 • Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę mediatora.
 1. Bezstronność mediatora
 • Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stronom konfliktu.
 • Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań.
 • Nie wskazuje winnego.
 1. Neutralność
 • Mediator nie podpowiada, ani nie narzuca żadnych rozwiązań.
 • Akceptuje propozycje, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.
 • Rolą mediatora jest tylko pomoc w rozwiązaniu konfliktu, a nie doradzać i wskazywać „dobre” rozwiązania.
 1. Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
 1. Poufność
 • Mediacja jest procesem całkowicie poufnym.
 • Cały przebieg mediacji oraz treść rozmów nie mogą być nikomu ujawnione.