Konkurs policyjny

W finale uczestniczyło 200 uczniów z pomorskich szkół średnich. Patronat honorowy nad konkursem objął Komendant Miejski Policji w Gdyni. Wśród gości byli: inspektor Robert Leksycki – Komendant Miejski Policji w Gdyni, nadkomisarz Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej w Warszawie, Jarosław Olbrychowski – Prezes Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, sierżant sztabowy Karol Woldam z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej w Warszawie, a także dr Mateusz Ihnatowicz oraz dr Jacek Pudliszewski z Muzeum Piaśnickiego. W oczekiwaniu na wyniki konkursu finaliści wysłuchali prelekcji o etosie policji, następnie „Warsztatu Historycznego – OKM 1940 Ostaszków, Kalinin, Miednoje – nt. martyrologii polskich policjantów” oraz obejrzeli prezentację nt. umundurowania Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Wystąpienia przygotowała Komenda Główna Policji w Warszawie. Opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu „Kreatywne rozwiązywanie problemów”, które poprowadziła trenerka biznesu pani Małgorzata Zmysłowska. Wszyscy laureaci zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi przygotowanymi przez WSAiB oraz Policję. Wszystkim laureatom gratulujemy!

źródło: https://www.facebook.com/WSAiB/