l Miejski Konkurs Szantowy „Jantarowy Szlak”

l MlEJSKl KONKURS SZANTOWY „JANTAROWY SZLAK”
Organizatorzy: PZS w Redzie i Fabryka Kultury w Redzie
Termin:28 marca 2018r. godzina 10.00
Miejsce: Fabryka Kultury w Redzie
Konkurs piosenki szantowej ,,Jantarowy szlak” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół
w Redzie, a tematyka oraz termin jego przeprowadzenia związany jest z dniem św. Patryka.
Cele konkursu:
– promowanie młodych talentów muzycznych,
– propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży,
– twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród młodzieży,
– popularyzowanie piosenek o tematyce marynistycznej,
– kształtowanie zdrowego i twórczego współzawodnictwa.
Regulamin
1. W konkursie biorą udział przedstawiciele wszystkich szkół w Redzie,
2. Poszczególne szkoły mogą być reprezentowane zarówno przez solistów, jak i zespoły,
3. Należy przygotować jedną piosenkę o tematyce morskiej (szantę) w języku polskim lub
angielskim,
4. Mile widziane własne instrumentarium,
5. Zgłoszenia należy wystać pocztą mailową na adres: mdk@reda.pl
do dnia 25 marca 2018r.
6. Przesłuchania konkursowe przebiegać będą w trzech kategoriach
l Szkoła podstawowa – klasy 1-6
ll Szkoła podstawowa kl. 7 i gimnazjum.
lll Szkoła ponadpodstawowa

  1. Na karcie zgłoszenia powinny znaleźć się:
  2. a) Imię i nazwisko wykonawcy, ew. nazwa zespołu
  3. b) Nazwa i adres szkoły
  4. c) Tytuł wykonywanego utworu
  5. d) Wymagania techniczne

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Zachęcamy do udziału, czeka nas świetna zabawa!!!

 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Redzie

mgr Tomasz Wiśniewski