Méster Bëlnégò Czëtaniô

7 listopada uczniowie naszej szkoły: Paulina Skrzyńska z klasy I AT oraz Arkadiusz Serafin z klasy IICL wzięli udział w eliminacjach miejskich konkursu kaszubskiego „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Eliminacje odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Paulina Skrzyńska, która będzie reprezentowała naszą szkołę 17 listopada 2017 r. w Muzeum Piśœmiennictwa i Muzyki Kaszubko-Pomorskiej w Wejherowie.