Mistrzostwa szkół mundurowych

mistrzostwa szkół mundurowych PZS Reda

11 września odwiedził nas Dr Józef Kwidziński, wizytator do spraw obronnych Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W imieniu Pani Kurator wręczył puchar i drobne upominki 13- sto osobowej drużynie z klasy 3 B LO i 3C LO za zwycięstwo w wojewódzkich eliminacjach oraz godne i honorowe reprezentowanie naszej szkoły i województwa pomorskiego w 6 mistrzostwach szkół mundurowych Zakopane 2018. Pan wizytator podziękował za pracę i trud włożony w działanie na rzecz dobrego imienia szkoły i województwa, co potwierdza naszą czołową lokatę wśród szkół mundurowych na Pomorzu.