Młody Lean Lider, czyli szkoła jutra!

Wyniki badań przedsiębiorczości wśród młodzieży dowodzą, że 53,2 proc. uczniów deklaruje chęć założenia własnej firmy. Młodzi ludzie chcą samodzielnie podejmować decyzje zawodowe i więcej zarabiać. Aby wesprzeć młodzież w kompetencje biznesowe, Powiatowy Zespół Szkół w Redze zaproponował uczniom udział w programie Młody Lean Lider, który rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking poszukiwane przez najlepszych pracodawców.

Ten program opiera się na grywalizacji w formie niekomputerowej gry symulacyjnej oraz nauce przez wyzwania.  Uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali w trakcie realizacji programu zmierzyli się w trzech etapach: 1 – w budowaniu postaw, czyli rozwoju umiejętności pracy zespołowej oraz świadomości roli członków grupy we wspólnym dążeniu do celu; 2 – rozwoju wiedzy z zakresu technik doskonalenia procesów; 3 – rozwoju umiejętności – przeniesieniu zdobytej wiedzy na realia przedsiębiorstwa.

Uczniowie w ramach projektu poznali profesjonalne narzędzia biznesowe oparte na zasadach koncepcji ciągłego doskonalenia (kaizen), opracowanej w Toyocie. Oprócz nauki projekt zagwarantował młodzieży także świetną zabawę – na każdym etapie. Drużyny otrzymały zadania konkursowe do realizacji we własnym zakresie. Mieli także okazję uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami.

Ekologia na całego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

W naszej szkole realizowane są projekty edukacji ekologicznej. Głównym ich celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów. Zadania projektów dotyczą m. in. prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, zapobiegania powstawania odpadów.

Dzięki udziałowi w różnorodnych projektach uczeń ma w ten sposób możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska w którym żyje. Realizacja projektów przyczynia się do kształtowania przekonań i postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły, którzy: uczą się odpowiedzialności i poszanowania każdej formy życia, rozwijają swoje zainteresowania tematyką ekologiczną, podejmują działania proekologiczne. Uczniowie realizując tematy nie tylko uczą się współpracować w grupie, ale i wykazują się pomysłowością w ich prezentacji.