Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny

23 marca br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny. To była już piąta edycja.

Sejmik to wyjątkowy konkurs. Został objęty honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 131 uczniów. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych miejsce III zajął Oskar Pokrywka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. Cele konkursu są złożone. To kształtowanie postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozbudzanie świadomości ekologicznej. Zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska. Promowanie właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska. Promocja lasów i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym akcentem na gatunki drzew i krzewów tworzących zbiorowiska leśne i ich rolę w środowisku oraz dla gospodarki człowieka. Współorganizatorami byli Urząd Gminy Wejherowo, Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Wejherowo, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB i PEWIK Gdynia.

Beata Bogalecka