Szkoła Przyjazna Rodzinie

Nasza szkoła reprezentowana przez Panią Dyrektor Dorotę Nowicką – Klimowicz we wrześniu 2017 r. podpisała z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie porozumienie dotyczące przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Celem programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych opartych na takich wartościach jak odpowiedzialność, szacunek dla samego siebie i drugiego człowieka, szacunek dla ludzkiej płciowości oraz dla rodzicielstwa. Program ma również pomóc szkołom w realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień oraz minimalizowaniu postaw patologicznych wśród młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, w tym z założeniem rodziny.

Jako potwierdzenie realizacji w szkole programu opracowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

W nowym roku szkolnym 2018/2019 nadal będziemy dążyć do realizowania działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz grona pedagogicznego podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka.