Naszą szkołę tworzą

uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań, w sposób samorządny i demokratyczny.

Jednym z wielu programów, jakie szkoła realizuje jest program europejski Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego EPAS (European Parliament Ambassador School) – „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Celem programu  jest pogłębianie świadomości młodzieży na temat Europy, demokracji i wartości, które łączą wspólnotę w Unii Europejskiej. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących UE, lecz także umożliwia doświadczenie tego, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest również zadbanie o to, żeby młodzi ludzie mieli świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej.

W dniu 4.06.2020 odbyła się wideokonferencja organizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie podsumowująca program EPAS Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. Miło nam poinformować, iż uczestnicy programu otrzymali tytuł „Młodszego Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.