O szkole

Powiatowy Zespół  Szkół w Redzie kształci w sposób nowoczesny i praktyczny. Pracownie szkolne wyposażone są w projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wysokiej klasy komputery z dostępem do Internetu. Szkoła zapewnia ciekawe zawody w technikum mundurowym i branż kreatywnych oraz profile mundurowe w Liceum Ogólnokształcącym. 

Wszystkie kierunki realizują innowacyjne programy nauczania, wykorzystując fundusze unijne, aby organizować bezpłatne wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + . Szkoła umożliwia uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, pozwala pogłębić swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach, najwybitniejsi otrzymują stypendium Starosty Wejherowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Szkoła podpisała wiele porozumień o współpracy z pracodawcami, instytucjami i uczelniami wyższymi. Umożliwia to uczniom udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratoriach uczelni wyższych oraz poznać nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszego regionu.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie dokłada wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie mogli okres spędzony w murach szkoły uznać za twórczy oraz pożyteczny pod każdym względem.

Nasze sukcesy:

 • Wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wyższe od wyników ogólnopolskich)
 • Bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego, należymy do czołówki najlepszych techników w powiecie
 • Wysokie lokaty i wyróżnienia w olimpiadach: Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Olimpiada Medialna; Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach; Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy
 • Uczniowie są laureatami i finalistami konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Kim są nasi absolwenci?

Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, kto wybiera swój zawód zgodnie z zainteresowaniami, kto odczuwa po ukończeniu szkoły satysfakcję z wykonywanej później pracy.

Absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, wykazujący się cennymi umiejętnościami i rozległa wiedzą techniczną, z sukcesem konkurują na globalnym rynku pracy, są chętni zatrudniani przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak i polskich pracodawców w rozmaitych sektorach gospodarki. 

Pracownicy wysoko oceniają ich umiejętności praktyczne.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

W naszej szkole możesz uczestniczyć:

 • w kołach zawodowych, prowadzonych przez specjalistów praktyków
 • w kołach artystycznych, przedmiotowych i zajęciach sportowych.
 • w projektach edukacyjnych, w tym w praktykach zagranicznych w ramach Erasmus +
 • w organizowanych przez szkołę szkoleniach zawodowych, po których otrzymasz certyfikaty
 • w akcjach charytatywnych: „WOŚP”, „Góra grosza”, „Dar krwi – darem życia”, „Szlachetna paczka”
 • w imprezach okolicznościowych, które uatrakcyjniają przerwy między lekcjami, np. dzień walki z nudą, dzień bitej śmietany, dzień piżamy …
 • w warsztatach wokalnych i prężnie działającym chórze
 • w  spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach zawodowych

 Erasmus+ w PZS Reda

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie uczestniczy w Programie Erasmus +, który ma na celu zwiększenie możliwości współpracy i mobilności krajów partnerskich przede wszystkim w dziedzinie młodzieży. Uczestnicy projektów mają  możliwość bezpłatnego wyjazdu  do krajów Unii Europejskiej w celu rozwoju postaw, wiedzy i umiejętności, ale także poznanie języka, kultury, obyczajów oraz otwartości na świat.

Osoby uczestniczące w programie mogą:

 • uczyć się za granicą;
 • odbywać zagraniczne staże lub praktyki;
 • angażować się w wolontariat;
 • uczestniczyć w kursach lub specjalistycznych szkoleniach.

Korzyści z uczestnictwa w programie

 • Poprawa kompetencji zawodowych
 • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia
 • Poczucie inicjatywy, przedsiębiorczości, własnej wartości
 • Poprawa znajomości języków obcych (przełamanie barier)
 • Zwiększenie świadomości międzykulturowej
 • Zwiększenie świadomości wartości europejskich