Aktualności

Audiobooki w bibliotece szkolnej

Biblioteka naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem projektu jest wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz budowanie więzi i wspólnoty społecznej w oparciu o kulturowe i historyczne dziedzictwo narodowe. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała z fundacji Wolne dźwięki 30 audiobooków. Fundacja zdecydowała się w ten sposób upowszechnić polską literaturę i prezentować dorobek wybitnych pisarzy. Zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do wypożyczania audiobooków. Wykaz audiobooków, które otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu znajduje się w gablocie na korytarzu przy bibliotece.

Ewa Czajkowska

 

Projekt edukacyjny dla klas drugich z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki

Od listopada do grudnia 2017 r. uczniowie klas drugich na godzinach wychowawczych realizowali projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tematem projektu była „Lekcja głośnego czytania z wychowawcą, kolegami i koleżankami”. Celem projektu było: popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i popularnonaukową, kształcenie wrażliwości czytelniczej, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu. Nauczyciel – bibliotekarz zapoznał uczniów z literaturą dostępną w bibliotece szkolnej i przygotował wystawę nowości wydawniczych zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. We wszystkich klasach drugich odbyły się lekcje głośnego czytania.

Ewa Czajkowska

 

 

Biblioteczka europejska

Zapewne już niektórzy zauważyliście, że na pierwszym piętrze naszej szkoły pojawiła się biblioteczka ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Szkoła realizuje projekt „Szkoła – Ambasadorem Parlamentu Europejskiego” w ramach, którego m. in. planowane jest przeprowadzenie badań opinii w środowiskach młodzieżowych na temat integracji europejskiej jak i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających w obszarze Unii Europejskiej. Niebawem na stronie szkoły umieszczona będzie zakładka z publikacjami materiałów informacyjnych UE.

W wolnej chwili zapraszamy Was do lektury.

 

Dzień otwarty biblioteki

31 października obył się w naszej szkole Dzień Otwarty Biblioteki. Tego dnia uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów mieli możliwość odwiedzenia i wypożyczenia z biblioteki szkolnej nowych książek, które zostały zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie z wychowawcami odwiedzili bibliotekę i podarowali książki w ramach ogłoszonej wcześniej akcji „Pozostaw po sobie ślad w bibliotece”. Podczas dnia Otwartego Biblioteki uczniowie wzięli udział w kiermaszu książek i loterii fantowej. Tego dnia bibliotekę szkolna odwiedziła Dyrekcja Szkoły, która cieszyła się dużym zainteresowaniem czytelniczym wśród uczniów i zapewniła, że księgozbiór biblioteki będzie nadal uatrakcyjniany i wzbogacany o kolejne nowości wydawnicze. 

 

Méster Bëlnégò Czëtaniô

7 listopada uczniowie naszej szkoły: Paulina Skrzyńska z klasy I AT oraz Arkadiusz Serafin z klasy IICL wzięli udział w eliminacjach miejskich konkursu kaszubskiego „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Eliminacje odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Paulina Skrzyńska, która będzie reprezentowała naszą szkołę 17 listopada 2017 r. w Muzeum Piśœmiennictwa i Muzyki Kaszubko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu do biblioteki szkolnej zostały zakupione książki, które powiększyły księgozbiór o 511 woluminów na wartość 15030,44. Zakupiono książki z literatury pięknej, literatury popularno – naukowej dla uczniów, rodziców, nauczycieli. W celu popularyzacji czytelnictwa i motywowania uczniów do czytania przeprowadzono we wszystkich klasach projekty edukacyjne. Uczniowie brali udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym, konkursach czytelniczych, Dniu Głośnego Czytania, spotkaniach autorskich, Dniu Otwartym Biblioteki, Dyskusyjnym Klubie Książki.

Książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli. Są one często wypożyczane i polecane przez młodzież innym czytelnikom.

Ewa Czajkowska