Liga Ochrony Przyrody

Opiekunem koła LOP jest p. Beata Bogalecka

W ramach działalności ekologicznej i prozdrowotnej uczniowie naszej szkoły mają okazję brać udział w różnego rodzaju warsztatach, akcjach oraz turniejach i olimpiadach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Gdańsku, Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” i inne organizacje. Uczniowie biorą co roku udział w następujących wydarzeniach:

– Akcja „Sprzątanie świata” – wrzesień, kwiecień

– Międzynarodowa akcja „Obserwator Wybrzeża Europy i Czyste Plaże Świata”, podczas której uczniowie przeprowadzają inwentaryzację śmieci pozostawionych przez turystów na plaży Półwyspu Helskiego. Tego dnia młodzież 21 państw Europy w ten sam sposób ocenia stan swoich plaż. Na tej podstawie co roku są opracowywane raporty o stanie środowiska nadmorskiego każdego z krajów – wrzesień.

– Warsztaty i konkursy organizowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” np. Oczyszczanie Ścieków – wyjazd do grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, gmina Kosakowo, Bliżej Europy – Nowoczesne Metody Zagospodarowywania Odpadów – wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „EKO DOLINA” w Łężycach itp. oraz konkurs Mała Nakrętka – Duży Problem, Program REBA – zbiórka baterii.

– Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych.

– Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

 

A ponad to w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w: Wystawie plenerowej fotografii wielkoformatowej „Planeta Ocean – Odkrywając świat morskiej bioróżnorodności”, która odbywała się w porcie rybackim w Helu w dniach 27 czerwiec – 4 październik oraz zajęciach edukacyjnych promujących ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego mających na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno głębin morskich.Wojewódzkim Konkursie Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/ AIDS, który odbył się w dniu 1 grudnia w Domu Kultury w Rumi Janowie. Nasi przedstawiciele zdobyli czwarte miejsce przedstawiając scenkę pod tytułem: „Coś za coś”.

  • Trochę historii:

Działalność ekologiczna od 1999r kiedy liceum stało się odrębną jednostką mającą swoją siedzibę przy ul Łąkowej 36/38.

 

·        2007/2008

14.09.2007r. – Sprzątanie Świata Polska

28.09.2007r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

30.09.2007r. – zgłoszenie uczniów do Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam haka na raka”

17.11.2007r. – uczestnictwo w XXVII Turnieju wiedzy Ekologicznej

08.12.2007r. – wyjazd uczniów na zajęcia odbywające się w Akademii Medycznej w ramach programu „Mam haka na raka”

07-14.01.2008r. – akcja prowadzona na terenie szkoły propagująca profilaktykę   nowotworową – udostępnienie informacji na stronie internetowej „Nasza-klasa”, plakaty ulotki

01.02.2008r. – wizyta w szkole przedstawicielki Gdańskiego Stowarzyszenia Amazonek. W programie: prelekcja, film – na temat profilaktyki nowotworowej. Całą akcja została opisana w lokalnej prasie i przedstawiona w TV Chopin

28.02.2008r. – warsztaty na temat profilaktyki HIV/AIDS zorganizowane przez studentki  IFM S.A. – Poland

04.03.2008r. – wyjazd młodzieży na wysypisko śmieci w Łężycach na warsztaty „Bliżej Europy – nowoczesne metody zagospodarowania odpadów”.

22.04.2008r. – w ramach Światowego Dnia Ziemi zostało zorganizowane spotkanie z młodzieżą na temat „Czy Bałtyk umiera?”. Poprowadził je pan Gerard   Kaptur – długoletni działacz LOP, pracownik MIR-u oraz przedstawiciel  Franciszkańskiego Ruchu Ekologów

06.06.2008r. – wyjazd uczniów do Elektrociepłowni w Gdyni na warsztaty zorganizowane  przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki pt. „Ciepło dla Trójmiasta”.

 

·        2005/2006

17.09.2005r. – Sprzątanie Świata Polska

17.09.2005r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

20.09.2005r. – warsztaty ekologiczne „Życie brzegu morza” – w ramach warsztatów  młodzież zwiedziła Muzeum Oceanograficzne w Gdyni, klif morski oraz odbyła rejs kutrem po Zatoce Gdańskiej, gdzie biolodzy  UG oznaczali złowione zwierzęta

21.10.2005r. – udział młodzieży w warsztatach zorganizowanych przez Komunalny Związek  Gmin Doliny Redy i Chylonki pt. „Pobrzeże Kaszubskie na tle Głównego Zbiornika Wód Podziemnych” – warsztaty odbyły się w rezerwacie przyrody „Beka” oraz na Składowisku Popiołu i Żużlu w Rewie.

26.11.2005r. – wyjazd na XXVII Turniej Wiedzy Ekologicznej.  Michał Jasiński – XII miejsce na 105 uczniów z 89 szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego

16.01.2006r. – eliminacje szkolne XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

03.03.2006r. – uczniowie zdający maturę z biologii rozwiązali test maturalny w celu  Standaryzacji zadań maturalnych – organizator: OKE

22.04.2006r. – XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje wojewódzkie Jarosław Dalke – finalista

28.04.2006r. – obchody Światowego Dnia Ziemi – prezentacja multimedialna uczniów na tematy ekologiczne

 

·        2004/2005

25.09.2004r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

27.11.2004r. – XXV Turniej Wiedzy Ekologicznej. Michał Jasiński – XVI miejsce na 142 uczniów ze 140 szkół województwa pomorskiego

11.2004r. – Akcja – zbieramy baterie

30.11.2004r. – zgłoszenie udziału w konkursie „Eko-Planeta”

12.01.2005r. – XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje szkolne

09.03.2005r. – udział w warsztatach „Eko-Planeta”, Jarosław Dalke – wyróżnienie

19.03.2005r. –  XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – eliminacje rejonowe

23.04.2005r. – XX Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Jarosław Dalke i Michał Jasiński – finaliści

26.04.2005R. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

02.05.2005r. – prelekcje, szkolenie na temat profilaktyki cewy nerwowej – SANEPID

06.06.2005r. – warsztaty „Życie brzegu morza”

 

·        2003/2004

20.09.2003r. –  Sprzątanie Świata Polska

04.10.2003r. –  Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

17-19.11.2003r. – zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

29.11.2003r. – XXIV Turnieju Wiedzy Ekologicznej Marianna Kowalik – XI miejsce na 146 uczniów z 143 szkół

17-19.03.2004r. – udział młodzieży w VII Młodzieżowym Parlamencie Ekologicznym

20.03.2004r. – rejonowe eliminacje XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

28.04.2004r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

16-21.05.2004r. – wycieczka młodzieży w Karkonosze

 

·        2002/2003

05.10.2002r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata. Zajęcie II i III miejsca w konkursie biologicznym

03.10.2002r. – szkolne eliminacje Olimpiady Ochrony Środowiska

09.10.2002r. –  Sprzątanie Świata Polska

28.10.2002r. – zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

29.10.2002r. – eliminacje wojewódzkie Olimpiady Ochrony Środowiska

07.11.2002r. – eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Ekologicznej

30.11.2002r. – XXIII wojewódzkie eliminacje Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Marianna Kowalik – XX miejsce na 154 uczniów

20.03.2003r. – rejonowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

04.2003r. – udział w Parlamencie Ekologicznym

29.04.2003r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

30.04.2003r. – warsztaty ekologiczne organizowane przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki pt.: ”Co zrobić z górą śmieci?”

17.06.2003r. – wycieczka do Akwarium Morskiego w Gdyni

 

·        2001/2002r.

14.09.2001r. – rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej pracujące SK LOP”

21.09.2001r. – Sprzątanie Świata Polska

22.09.2001r. – Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata

25.11.2001r. – XI Turniej Wiedzy Ekologicznej

15.02.2002r. – warsztaty ekologiczne „Co zrobić z górą śmieci?”

22.04.2002r. – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

08.05.2002r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

05.2002r. – Olimpiada Wiedzy o AIDS

 

·        2000/2001r.

15.09.2000r – Obserwator Wybrzeże Europy, Sprzątanie Świata Polska

19.10.2000r. – udział w konkursie na „Najlepiej pracujące SK LOP”

03.11.2000r. – udział w otwarciu „Północnej Bazy Edukacji Ekologicznej

17.11.2000r. – udział w Miejskim konkursie Ekologicznym „Śmieci mniej, Ziemi lżej”

25.11.2000r. – Turniej Wiedzy Ekologicznej, Iza Mosiejko – XX miejsce, Wiesława Bollin – XXV miejsce na 266 uczestników

01.12.2000r. – Olimpiada Wiedzy o HIV – zajęcie III i IV miejsca

17-18.12.2000r. – konkurs „Polska, Szwecja, Unia Europejska”

25.01.2001r. – udział w konkursie „Bal w biosferze na progu III tysiąclecia”

31.03.2001r. – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10.05.2001r. – apel z okazji Światowego dnia Ziemi

 

·        1999/2000r.:

11.09.1999r. – Obserwator Wybrzeże Europy

18.09.1999r. – Sprzątanie Świata Polska

20.10.1999r. – wycieczka do kaktusiarni

22.10.1999r. – wyjazd do Krakowa na szkolenie ekologiczne

15.04.2000r. – wycieczka do Szklarskiej Poręby, Pragi

31.04.2000r. – apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

 

Działalność ekologiczna w pierwszych latach istnienia liceum jako części Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie pod kierunkiem Elżbiety Szydłowskiej:

–          uczestnictwo w akcjach: „Sprzątanie Świata – Polska”, „Obserwator Wybrzeże Europy i Czyste Plaże Świata”, „Kampania Ozonowa”

–          uczestnictwo w konkursach, Olimpiadach Wiedzy Ekologicznej, Turnieju Wiedzy Ekologicznej

–          1995r. – Anna Retusz i Dominik Herberholdz – Zajęcie XIV miejsca ; Sebastian Kwiatkowski X miejsca, a w części ustnej I miejsce w Turnieju Wiedzy Ekologicznej

–          1996r. – Anna Retusz – XIX, Krzysztof Dąbrowski – XX, Sebastian Kwiatkowski -XXIII miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

–          1998r. – Małgorzata Pakowska – zajęcie XV miejsca na 130 uczestników Turnieju Wiedzy Ekologicznej

–          1996r. – zorganizowanie Okręgowego Forum Ekologicznego pod hasłem „Czysta Wisła                  i Rzeki Przymorza” – uczestniczyła w nim młodzież z województwa gdańskiego, toruńskiego i elbląskiego

–          1997r. – za swoją wcześniejszą działalność ekologiczną przedstawiciele Sejmiku Samorządowego wyróżnili naszych uczniów wysyłając ich przedstawicieli na warsztaty do Centrum Szkoleniowego w Szczecinie, a następnie na sześciodniowe szkolenie do Szwecji  w mieście Kalmar

–          1998r. – udział w polsko-szwedzkim projekcie realizowanym przez ZO LOP w Gdańsku, szwedzką organizację Naturshydds Foreningen – przeniesienie szwedzkiego modelu oznakowania produktów ekologicznych na grunt polski.

–          1999r. – zorganizowanie Miejskiego Konkursu Ekologicznego

–          uczestnictwo w apelach LOP i warsztatach organizowanych przez Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

–          organizowanie apeli z okazji Światowego Dnia Ziemi

–          zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt

–          organizacja wycieczek przyrodniczych np. do Muzeum Dendrologicznego w Wirtach, Stacji Morskiej na Półwyspie Helskim, Ogrodu Botanicznego w Golubiu, Słowińskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego PN, Banku Krwi w Szpitalu Miejskim w Gdyni, oczyszczalni ścieków w Swarzewie.