OBCHODY DNIA EUROPY 2019

Jak co roku w maju obchodzimy Dzień Europy. 9 maja 2019 roku  uczniowie szkolnej grupy EPAS wzięli udział w Obchodach Dnia Europy organizowanych po raz szesnasty przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG i po raz czwarty wraz z Biurem Poselskim Jarosława Wałęsy.

 „Dzień Europy” ma charakter kampanii promującej aktywny udział młodzieży w życiu Europy. Jest to dzień, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Na Uniwersytecie Gdańskim, w obchodach tego święta uczestniczyła Pani Małgorzata Kidawa – Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP. Wśród gości znaleźli się też Jarosław Wałęsa oraz Prof. Witold Orłowski, Prof. Dariusz Filar. Głównym  tematem  przyświecającym  wystąpieniom i  dyskusji  w  panelu dyskusyjnym było podsumowanie 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Została poruszona najbardziej aktualna problematyka integracji europejskiej. Dyskusja dotyczyła głównie wyzwań stojących przed Polską i UE.