OGŁOSZENIE TYLKO DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Informujemy iż zjazd 12.04.2019-13.04.2019r. zostaje odwołany.
Utworzono dodatkowy zjazd 31.05.2019-01.06.2019r.

Dziękujemy za zrozumienie.