Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Uczniowie z redzkiego Technikum wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zorganizowanym przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w imieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku. W Olimpiadzie udział wzięło 704 uczniów z Polski.

10 uczniów z technikum z sukcesem przeszło przez I etap Olimpiady. Miło nam poinformować, że do II etapu o kręgowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Anna Rohde, Mateusz Pawelczyk, Sylwia Szweda, Roksana Strągowska, Patryk Mrozek, Klaudia Warszewska, Izabela Nowak, Agnieszka Bianga, Igor Białk, Kamila Domańska.

Etap II okręgowy odbędzie się w dniu 2.10.2018 r. godzina 9.00, a finał 19.10.2018 r. w Białymstoku i będzie składał się z dwóch części. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z zakresu programu Olimpiady. Druga część polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na pytania problemowe z zakresu programu Olimpiady.

Główne nagrody to wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim dla trzech finalistów i trzy indeksy na kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz nagrody rzeczowe dla 10 pierwszych miejsc.

Cele Olimpiady to m. in. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy; popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi i europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach; popularyzowanie wśród młodzieży alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu).

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnych etapach Olimpiady.