Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – etap III

3 marca 2020 r. odbył się finał VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy organizowanej przez Pracownię Badań, Analiz, Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku i Politechnikę Białostocką. Do etapu III centralnego zakwalifikował się Bartosz Hebel oraz Anna Rohde.

Celem Olimpiady jest doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.