Organizacja zajęć od 10.05.2021

Organizacja  zajęć od 10.05.2021r.

od 10.05.2021r. obowiązuje nowy plan lekcji  dostępny  w Librusie ( w związku z odejściem klas maturalnych)

10-14.05.2021 wszystkie klasy zajęcia zdalne

17.05 2021-20.05.2021 zajęcia hybrydowo klasy podzielone wg poniższego zestawienia (pobierz)

31.05.2021-25.06.2021 wszystkie klasy zajęcia stacjonarnie.

Ważne terminy przypomnienie:

17.05.2021r. termin wystawienia ocen proponowanych za 2 semestr

14.06.2021r termin wystawienia ocen końcoworocznych