Podręczniki

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Przedstawiamy wykaz podręczników do nauki przedmiotów ogólnokształcących dla Liceum
i Technikum z uwzględnieniem podziału na absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podręcznika, bądź nauczanych przedmiotów w danej klasie, zalecamy dokonać zakupu we wrześniu, po konsultacji z nauczycielem przedmiotu oraz zapoznaniu się z planem lekcji.
Informujemy również, że na początek września planowany jest w szkole kiermasz podręczników używanych.

Szanowni Państwo,

Proszę nie sugerować się listami podręczników wydrukowanych – pobranych w sekretariacie. Zaktualizowane wersje kompletów podręczników znajdują się tylko na stronie szkoły.