Pomorski Konkurs Krasomówczy – sukces Sary Bach

Uczennica klasy Ia LO Sara Bach zajęła pierwsze miejsce w VIII Pomorskim Konkursie Krasomówczym.  Głównym celem konkursu  jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na pielęgnację  języka  ojczystego  poprzez kształtowanie  umiejętności  poprawnego, jasnego  i logicznego  formułowania  myśli.  Zadaniem konkursu jest  również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego 
regionu i jego  historii.
Uczestnicy przygotowują jeden dowolny temat związany z turystyką kraju  ojczystego i muszą  zaprezentować   jego  walory,  zabytki. W tym roku moja praca miała tytuł ,,Kaszubskie Sanktuaria”.  Opowiadałam w niej głównie o kalwarii wejherowskiej, ale też znalazło się sporo informacji na tematem Klasztoru Wejherowskiego.