Porozumienie o współpracy

W PZS w Redzie podpisano porozumienie o współpracy z POLSKO-JAPOŃSKĄ AKADEMIĄ TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Uczniowie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej od września 2018 r. będą zbierać doświadczenia z dziedziny technologii poligraficznej współpracując z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Gdańsku. Dnia 20 września 2018 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Gdańsku, a Powiatem Wejherowskim oraz Powiatowym Zespołem Szkół w Redzie. Uczelnia udostępni uczniom pracownie specjalistyczne, laboratoria oraz umożliwi pogłębienie i poszerzenie zainteresowań  zawodowych uczniów. Klasa patronacka to przede wszystkim warsztaty czyli, praktyczne przygotowanie do przyszłego wykonywania zawodu, ale także doradztwo i wsparcie metodyczne programu nauczania. Umowa partnerska podniesienie jakość kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, co przełoży się na profesjonalne przygotowanie specjalistów w branży IT.

Stosowne dokumenty podpisali: Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius, Dyrektor PZS w Redzie Dorota Nowicka- Klimowicz oraz dr Mariusz Sładczyk – dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK