Powstanie styczniowe ważny czy bezsensowny zryw-kolejna debata za nami

Powstanie styczniowe 1863 roku, jakby niedocenione przez obecne pokolenie, odegrało w historii Polski bardzo ważną rolę. Zarówno z militarnego, jak też społecznego punktu widzenia. Militarnego, bo nieregularna armią złożona z ochotników dwa lata stawiała opór najsilniejszej wówczas armii świata. Zaś samo powstanie i późniejsze jego konsekwencje spowodowały znaczące zmiany społeczne. W czwartek uczniowie Koła Debat dyskutowali nt. ważności powstania styczniowego. Zarówno strona opozycji jak i propozycji przedstawiła konkretne i mocne argumenty potwierdzające swoją tezę. Ostatecznie zwyciężyła grupa propozycji. Kolejna dyskusja nt.Katynia już w lutym.