Poznaj swoje prawa w pracy

W dniu 25 listopada 2018 roku odbył się etap szkolny konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie udział wzięło 18 uczniów. W etapie wojewódzkim naszą szkołę będą reprezentowali: Kamila Domańska i Mateusz Pawelczyk. Serdecznie gratulujemy wysokich wyników!

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.