Profesjonalni w swoich zawodach – praktyki zawodowe w Hiszpanii

Niezapomniana podróż, poznawanie nowych kultur, wspaniałych ludzi oraz nauka języka i zdobycie zawodowego doświadczenia. Niemożliwe do połączenia? A jednak! To wszystko zdobyli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie podczas realizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii.

28 marca 2018 r. odbyła się w naszej szkole promocja projektu Erasmus +. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie w latach 2016-2018 realizował projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt  polegał na organizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii. Łącznie w projekcie wzięło udział 39 uczniów oraz 5 opiekunów. Nadrzędnym celem projektu był konfrontacja wiedzy teoretycznej uczestników z praktyką w miejscu pracy w międzynarodowym środowisku. Zamierzeniem projektu było zwiększenie potencjału zawodowego uczestników oraz ich zatrudnialności poprzez wsparcie ich mobilności ponadnarodowej.

Poprzez realizację programu staży uczestnicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem: m. in. podnieśli umiejętności językowe, nabyli kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętność pracy w innej kulturze, a także umiejętność pracy w zespole), podnieśli i nabyli kompetencje zawodowe, zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne, podnieśli swoją motywację do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, samoocenę i pewność siebie oraz wykształcili postawę otwartości na inną kulturę i kraj.

Dziękujemy uczniom za przygotowanie prezentacji kultury i tradycji hiszpańskiej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym przed kolejną grupą otworzy się droga do wyjazdu oraz przeżycia tak niezwykłej przygody jaką był wyjazd do Hiszpanii.