PZS Reda z Erasmusem +

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie miał przyjemność gościć uczniów z Włoch, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Turcji w ramach europejskiego projektu Erasmus+ „UNIQUE  NOTES OF THE SAME SONG”.

Celem wizyty w szkole polskiej była promocja polskiej i regionalnej kultury i sztuki, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowanie przekazów kulturowych do otoczenia cyfrowego i wdrażania innowacji.

Poniedziałek, 20 maja 2019r. był pierwszym dniem wizyty partnerskich szkół w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Dzień ten rozpoczął się od przywitania zagranicznych gości na uroczystej konferencji przez Panią Dyrektor Dorotę Nowicką-Klimowicz oraz koordynatora projektu panią Ewę Macek. Po przywitaniu przyszedł czas na przedstawienie rezultatów pracy szkół partnerskich. Uczestnicy projektu mogli obejrzeć prezentację polskiej grupy Erasmus + przedstawiającą pracę wykonaną nad rezultatami projektu oraz wysłuchać występu chóru prowadzonego pod kierunkiem pani Joanny Klein-Szalkowskiej. Następnie uczniowie wzięli udział w lekcjach z uczniami polskimi w poszczególnych klasach oraz obejrzeli spektakl teatralny prezentujący kulturę i polskie obyczaje. Wśród atrakcji na powitanie pojawiły się jeszcze: pokaz musztry wykonany przez klasę wojskową pod opieką pana Ireneusza Kalinowskiego. Dalsza część dnia, to wizyta szkół partnerskich w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Uczestników projektu: uczniowie, ich nauczycieli w Starostwie Powiatowym przywitał wicestarosta pan Jacek Thiel, który przybliżyli im informacje dotyczące powiatu, podziękował za realizację projektów międzynarodowych i wkład w rozwój edukacji oraz zaprosił ponownie do odwiedzenia naszego regionu. Uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć film  promujący walory  turystyczno-krajoznawcze powiatu wejherowskiego. Spotkanie w Starostwie Powiatowym zakończyło się wręczeniem upominków i pamiątkowym zdjęciem. Tego dnia goście mieli również okazję zwiedzić Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Erasmus + – integracja i edukacja, dzień drugi spotkania projektowego

Uczestnicy wizyty studyjnej w ramach europejskiego programu „Erasmus +” podczas pobytu w Polsce wspólnie z uczniami i nauczycielami realizowali działania projektowe opierające się na współpracy wielostronnej, których celem jest rozwijanie kreatywnego, innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia. Drugi dzień wymiany partnerskiej, to szereg zajęć oraz wyjazd do Trójmiasta związany z wydarzeniami historycznymi i kulturą naszego regionu. W Gdańsku, jako punkt pierwszy programu uczniowie grupy Erasmus + mieli okazję zwiedzić Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i w innowacyjny sposób sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii Polski. Następnie grupa udała się na krótki spacer po Gdańsku, aby poznać jego najważniejsze punkty. W drodze powrotnej do szkoły, uczestnicy projektu zwiedzili Sopot.

Erasmus+. Zmienia życie. Otwiera umysły.

Środę rozpoczęliśmy od zaprezentowania najważniejszych informacji o Polsce, regionie, kulturze oraz zajęć muzycznych. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach  tanecznych i zajęciach językowych oraz dotyczących rozwijania innowacyjnego myślenia. Odbyły się również zajęcia projektowe z wykorzystaniem poznanych już narzędzi informatycznych, m. in. Kahoot. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję twórczo spędzić czas współpracując w międzynarodowych zespołach. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję zwiedzić Łębę.

Środa była intensywnym dniem pracy – uczniowie musieli skupić się na zadaniach projektowych i realizacji tematu spotkania, którym był „Polonez – reprezentacyjny taniec dworski wywodzący się z kultury ludowej – swoiste zwieńczenie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.” Po godzinach ciężkiej pracy przyszedł czas na aktywny odpoczynek i propagowanie zdrowego trybu życia – w hali sportowej PZS Reda został rozegrany mecz, a późnym popołudniem grupa bawiła się przy wspólnym śpiewaniu, podczas integracji i karaoke.

Erasmus + – krajobrazy kulturowe, dzień czwarty spotkania projektowego

Czwartek, to już czwarty dzień wizyty grupy Erasmus + w naszej szkole. Ten dzień upłynął nam pod hasłem „Tożsamość narodowa – potencjał kulturowy i kreatywny”. Wszystkie działania projektowe w tym dniu były związane z kreatywnością opartą na kulturze i polskim dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy projektu wzięli udział w lekcjach z zakresu średniowiecznej kultury rycerskiej i uzbrojenia, architektury gotyckiej oraz rzemiosła artystycznego w Muzeum Zamkowe w Malborku, a wieczorem udali się na spektakl „Notre Dame de Paris” do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Erasmus + – „Wyzwania naszych kultur”, dzień piąty spotkania projektowego

Projekt „UNIQUE  NOTES OF THE SAME SONG” pozwala uczniom ze szkół partnerskich uczyć się wspólnie i doświadczać wzbogacającej podroży przez różne kraje, kultury, poprzez porównanie naszej historii, sposobu życia, by w ten sposób poszerzyć własne horyzonty i widzenie świata. Oprócz głównego tematu uczniowie poznają różne metody pracy w projekcie uczestnicząc w międzynarodowych działaniach, radząc sobie z zadaniami w obcym języku. Udany udział w projekcie wzmocni więc kompetencje językowe uczestników, świadomość kulturową oraz pewność siebie.

W ostatnim dniu wymiany Erasmusa + również nie brakowało wrażeń. Prezentowaliśmy nasz kraj, miasto i szkołę. Pracowaliśmy nad prezentacją piosenki łączącą wszystkie kraje partnerskie. Poznaliśmy historię, budowę i sposób gry na skrzypcach. W tym dniu uczniowie wzięli udział w typowych polskich lekcjach oraz  zajęciach tanecznych i językowych. Następnie przyszedł czas na pożegnanie.

Międzynarodowa wymiana uczniów była niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Natomiast ogromne zaangażowanie młodzieży uczestnictwem w programie, brak barier w porozumiewaniu się, dostrzeżenie ogromu wzajemnych podobieństw mimo dzielących różnic oraz  wspólne spotkania dały poczucie, że spełniamy europejskie standardy w nauczaniu. Nie mamy kompleksów i na różne sposoby potrafimy mile zaskoczyć, a co najważniejsze obudzić w nich ciekawość naszego kraju. Mimo, iż czas wspólnego pobytu był krótki i nie uda się pokazać wszystkiego, ale mamy nadzieję, że nasza otwartość rozgrzeje serca i sprawi, że Goście zechcą do nas powrócić, a razem docenimy każdą wspólnie przeżytą chwilę.

Wizyta delegacji z Włoch, Niemiec, Turcji, Rumunii i Bułgarii w naszej szkole była bardzo udana. Goście byli zachwyceni polską kuchnią, pięknem folkloru i kultury polskiej, pięknem krajobrazu i architektury zwiedzanych miast, możliwościami rozwijania działalności gospodarczej w dziedzinie start-upów, ale przede wszystkim polską gościnnością. Uczniowie  zawiązali mocno przyjaźnie z rówieśnikami z krajów partnerskich i już snują plany na wizyty wakacyjne.

Wizyty studyjne w szkołach partnerskich są jednym z wielu zadań projektowych, podczas których uczniowie poznają swoich rówieśników oraz zasady funkcjonowania szkół w Europie. Doskonalą też umiejętności językowe, poznają atrakcje turystyczne, a mieszkając u rodzin goszczących, także nową kulturę. Takie wizyty to też doskonały sposób na poszerzenie wiedzy o Europie i zdobycie głębszego rozeznania w sytuacji na europejskim rynku pracy. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie odbyli już takie wizyty do Turcji i Włoch.