Razem do zawodu – dorosła innowacja uczniów technikum eksploatacji portów i terminali

4 etap konkursu RAZEM DO ZAWODU odbył się 14 marca w  I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Żeromskiego w Pucku. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Projekty oceniała komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, przedsiębiorców oraz Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Komisja konkursowa działała w składzie: Piotr Ostromęcki, Natalia Sielska, dr. Marek Grzybowski, Robert Marek, Katarzyna Mykowska, Jarosław Filipczak.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie przedstawili interesujący projekt pt. „Projekt transportu na Marsa na miarę XXI wieku”. Uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali nie tylko zbudowało model stacji kosmicznej oraz rakiet i silników, które powinny wynieść człowieka na Marsa, ale także napisali biznes plan przedsięwzięcia.  Projekt uczniów podbudowany został gruntowną wiedzą o Czerwonej Planecie oraz propozycjami rozwiązań, które powinny człowiekowi zapewnić przeżycie i życie w warunkach ekstremalnie niekorzystnych dla człowieka. Ich pomysł sztucznej biosfery wyeliminował wszelkie niedostatki nieudanego amerykańskiego projektu “Biosphere 2”, który zakończył się niepowodzeniem, miedzy innymi z tego powodu, że do budowy sztucznej stacji zastosowano beton.

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z powyższych branż metodą projektu edukacyjnego. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w kwietniu.