Redzkie Technikum wśród najlepszych w kraju

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2023”.

W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2023 uzyskaliśmy tytuł SREBRNEJ TARCZY 2024 dla Technikum z 2 miejscem w powiecie wejherowskim. W 26. edycji Rankingu Techników Perspektywy analizowały wyniki 1231 techników (spośród 1755), które spełniły tzw. Kryterium wejścia: sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Technikum w Redzie od kilku lat stale plasuje się wśród najlepszej pięćdziesiątki techników województwa pomorskiego. W ubiegłym roku szkoła zajęła 281 miejsce w rankingu ogólnopolskim, tegoroczny wynik jest o 88 miejsc lepszy. 193 miejsce w kraju i 10 w województwie – to robi wrażenie.

Jaka jest recepta na taki sukces?

Zdobycie wysokiego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Szkół PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły powodem do dumy. Świadczy to o wysokiej skuteczności nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza dydaktyczna, dobry kontakt szkoły z rynkiem pracy, przyjazna atmosfera w szkole, tworzona wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie władz samorządowych, które dbają o właściwe warunki nauczania w szkole. Szkoła nie zwalnianie z tempa i w działaniach edukacyjno-wychowawczych uwzględnienie kluczowych wyzwań XXI.

To oczywiście zasłużony, wspólny sukces Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.