Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dziś przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL wprowadzono stan nadzwyczajny. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło 40 osób w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia wystawy tematycznej przygotowanej przez Koło Historyczne.