Rodzice

Wywiadówki/ konsultacje:

11.09.2017r. g.17 -17.30 klasy II-IV,
                       g. 17. klasy pierwsze Hala sportowa, następnie 17.30 w salach

20.11.2017r.- wywiadówki/konsultacje – oceny proponowane za I semestr

26.03.2018r. – wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr

21.05.2018r.- wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr

 

Poza wyznaczonymi terminami kontakty z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją 
w formie mailowej , telefonicznej i spotkań indywidualnych
(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się).