Rusza rekrutacja kadry Powiatowego Zespołu Szkół do projektu

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie realizuje projekt „Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka” o nr 2019-1-PL01-KA101-064446 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt jest adresowany do kadry Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Projekt ma na celu umożliwienie nauczycielom Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie zagranicznych szkoleń oraz ich praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie  do składania formularzy zgłoszeniowych i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy w plikach do pobrania.