Sesja czerwiec/lipiec 2018 Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec2018

 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 14.00 19.06.2018r 202
A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

3 12.00 19.06.2018r 201
B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

2 12.00 19.06.2018r 201
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 10 10.00 19.06.2018r 203
R.21 Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 16 10.00 19.06.2018r. 202
A.33  Obsługa podróżnych w portach i terminalach 28 10.00 19.06.2018r. 3/4
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 29 10.00 19.06.2018r. 101/201
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
A.26 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 5 8.00 26.06.2018r 103
A.27 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 2

 

9.00

 

29.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 9.00

 

27.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 15.00 27.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 9.00 28.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 5 15.00 28.06.2018r 103
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywanie wyników pomiarów

180min 3 9.00 27.06.2018r 1
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 180min 3 15.00 27.06.2018r 1
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 180min 3 9.00 28.06.2018r 1
B.35 D Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 180min 2 9.00 26.06.2018r 3
B.36 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 2 13.00 26.06.2018r 203
A.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 28 9.00 26.06.2018r 201 i 202
R.21 D Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120min 22 9.00 26.06.2018r 101 i 203