Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

8 września miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Pani dyrektor Dorota Nowicka – Klimowicz powitała licznie zgromadzonych słuchaczy, w tym roku w skład społeczności szkolnej w Liceum dla Dorosłych weszła dwukrotnie większa liczba słuchaczy w porównaniu z zeszłym rokiem. Cieszymy się że nasza szkoła jest gwarantem sukcesu edukacyjnego wszystkich słuchaczy  i życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym.