Spotkanie maturzystów z przedstawicielami WKU w Gdyni

27 marca uczniowie klas programowo najwyższych spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień z Gdyni. W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe informacje o służbie wojskowej. Uczniowie dowiedzieli się jak zgłosić się do odbywania służby przygotowawczej, czym są Narodowe Siły Rezerwowe, czy jest Służba Kandydacka, a także dowiedzieli się czym są Wojska Obrony Terytorialnej i jak się do nich zgłosić. Osoby zainteresowane mogły zadawać pytania i uzyskać szczegółowe informację bezpośrednio od pana majora. We wszystkich sprawach dotyczących powołania do służby wojskowej należy zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Sylwia Ronowicz