Spotkanie z doradztwem zawodowym…

Dnia 12.09.2017 r. w ramach doradztwa zawodowego odbyły się warsztaty ze szkolnym doradcą zawodowym Panią Sylwią Ronowicz i doradcą zawodowym z Poradni psychologiczno-pedagogicznej Panią Karoliną Pobłocką. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IBT, ICT i IIBT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów było samopoznanie uczniów, a także doskonalenie umiejętności pracy w grupie, komunikowania się i pobudzania kreatywności. Podczas warsztatów uczestnicy zostali zaangażowani w serię zadań, ćwiczeń i dyskusji, które wzbudziły refleksje na temat własnego funkcjonowania w klasie i relacji z innymi młodymi ludźmi. Warsztaty wymagały od uczestników, aby uczniowie budowali otwartą komunikację, wzajemnie sobie ufali i przekładali zbiór swoich indywidualnych celów i kompetencji na cel zespołowy.