Spotkanie z prawnikiem

W ramach II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej gościliśmy w szkole pana mecenasa Tomasza Tuturusza , który wtajemniczył uczniów klas policyjnych w tajniki zawodów prawniczych. Wizyta była doskonałą okazją do tego, aby bliżej poznać istotę pracy w prokuraturze i sądownictwie. Pan adwokat szczególnie podkreślał specyfikę swojego zawodu, wiążącego się z długoletnia praktyką i doświadczeniem. Podczas spotkania poruszał zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia wynikające z nieznajomości prawa. Podkreślił też przydatność wiedzy prawniczej ze względu na bliskie i coraz częstsze potrzeby korzystania z usług prawniczych w innych zawodach. Na przykładzie zawodu funkcjonariusza policji zwrócił uwagę na odpowiedzialność łączącą się  z wykonywaniem tego zawodu. Pan adwokat zapoznał nas z rodzajami wykroczeń najczęściej popełnianych przez nieletnich i wymiarami kar, jakie może za nie wymierzyć sąd. Uświadamiał nam, że konsekwencje nieznajomości prawa mogą być bardzo poważne, dlatego wizyta ta była niezwykle cenna. Praca w sądzie niezupełnie wygląda tak, jak prezentują to filmy. Warto się o tym przekonać właśnie poprzez rozmowę z ludźmi zaangażowanymi w tę pracę.