Szkoła zaoczna dla dorosłych

  • czas trwania nauki – 3 lata (sześć semestrów) dla absolwentów gimnazjum
  • czas trwania nauki – 2 lata (cztery semestry) dla absolwentów szkół zasadniczych

 

Słuchaczy, którzy udokumentują naukę w innych szkołach ponadgimnazjalnych przyjmujemy na odpowiednio wyższe semestry

 

OD PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2010/2021 NAUKA W LICEUM TRWA 4 LATA
NIE CZEKAJ! ZŁÓŻ DOKUMENTY W TYM ROKU SZKOLNYM