Sztuka przesłuchiwania

Przesłuchanie jest równie ważnym co inne techniki kryminalistyczne środkiem dowodowym. Cel przesłuchania wydaje się oczywisty: pozyskać jak najwięcej wiarygodnych informacji o przestępstwie, jego przebiegu i sprawcach. Sama czynność też z pozoru nie wydaje się skomplikowana. Problemy zaczynają się jednak, gdy przesłuchiwany odmawia współpracy bądź przeciwnie – mówi dużo, przy tym świadomie jednak kłamiąc.

Oto sprawdzone metody:

Metoda „ślepej uliczki” polega na pogrążeniu świadka w kłamliwych zeznaniach. Wypunktowanie kłamstw ma skłonić go do szczerości.

Metoda „na wszechwiedzącego” polega na wywołaniu przez śledczego wrażenia rozległej wiedzy o świadku, by zniechęcić go do składania fałszywych zeznań.

Metoda szczegółowych pytań zaś jest przydatna do obalenia zeznań wzajemnie uzgodnionych.

Metoda perswazji polega na przekonaniu o spójności interesów prowadzącego przesłuchanie i świadka przez odnoszenie się do jego wartości moralnych.

Metoda uwypuklenia konsekwencji karnych składania fałszywych zeznań wykorzystywana jest jako uzupełnienie do pozostałych metod.

Metoda ujawnienia związku świadka ze sprawą polega na zaprezentowaniu dowodów, które wskazywałyby na jego związek ze sprawą bądź jego wiedzę na ten temat. Służy przełamaniu niechęci do złożenia zeznań.

Źródło: http://www.dziennikbaltycki.pl

Uczniowie klasy policyjnej mieli dziś możliwość wysłuchania ciekawego wykładu na temat metod przesłuchiwania. Wykład poprowadził dr Andrzej Piotrowski, wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana doktora. Na koniec można było zadać pytania, których ze strony być może przyszłych policjantów nie brakowało. Cieszymy się, iż niedawno podpisana współpraca z Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa przynosi efekty.