„Talent Show – Mam to coś!”

Samorząd Szkolny w dniu 14 lutego z okazji Walentynek zaprosił chętne osoby do udziału w konkursie Talent Show. Konkurs został skierowany do wszystkich uczniów, którzy chcieli zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Miał on na celu promowanie i rozwijanie talentów naszej szkoły.

Scenę opanowali najzdolniejsi z najzdolniejszych. Poezja śpiewana, taniec nowoczesny, śpiew, gra na instrumentach, breakdance… W przeciwieństwie do telewizyjnego „Mam talent” nasze jury nie odrzuciło nikogo, bowiem wszyscy zostali nagrodzeni.

Wszystkim biorącym udział w szkolnym show gratulujemy talentów i życzymy dalszego ich rozwijania z pasją!