Technik reklamy na warsztatach w Gdyńskiej Szkole Filmowej

Uczniowie technikum organizacji reklamy po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Zajęcia objęły warsztat praktyczny z  kadrowania i kompozycji, które obowiązują w filmach fabularnych i dokumentalnych. Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu filmowego i oświetleniowego w studiu filmowym. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu teoretycznego obejmującego podstawy nauki o świetle, dźwięku i pracy z kamerą. Następnie młodzież po stworzeniu scenariusza zapoznała się z pracami nad castingiem i nagraniem materiału filmowego. Trzecia część warsztatu praktycznego objęła montaż filmowy, analizę przypadków i zrealizowanego materiału.