Uczniowie klas porty i terminale na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego Babie Doły

W ramach kształcenia zawodowego i szkolenia wojskowego klasy pierwsze kierunku porty i terminale udały się na lotnisko 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Tego dnia zapoznaliśmy się z historią, strukturą oraz zadaniami jednostki wojskowej.

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) jest związkiem organizacyjnym morskiego rodzaju sił zbrojnych. W strukturze brygady funkcjonują obecnie trzy jednostki: Dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW oraz 43. Baza Lotnictwa Morskiego (43BLotM) i 44. Baza Lotnictwa Morskiego (44BLotM).

Wycieczkę rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji  dotyczącej historii odwiedzonego przez nas miejsca. Krótka lekcja historii poświęcona została walkom, jakie miały miejsce na Kępie Oksywskiej we wrześniu 1939 roku oraz o bohaterskiej obronie tego miejsca pod dowództwem  płk. Dąbka.

Tego dnia  mieliśmy okazję zobaczyć z bliska sprzęt i uzbrojenie będące na wyposażeniu jednostki: samoloty An-28 Bryza (w wersjach patrolowo–rozpoznawczej An-28B1R i An-28B1RM Bis, monitoringu ekologicznego i transportowej) oraz śmigłowce Mi-14 (w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej), śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze W-3 oraz śmigłowce Mi-2. Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, manewrach oraz operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także w ćwiczeniach państw biorących udział w programie „Partnerstwo dla Pokoju”. Załogi dyżurne śmigłowców ratowniczych wchodzą w skład krajowego i międzynarodowego sytemu ratownictwa morskiego i lotniczego. Do głównych zadań Brygady Lotnictwa MW należy: poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi;  rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom;  zabezpieczenie polskiej strefy SAR (ang. Search and Rescue – poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej; monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku oraz  transport ludzi i sprzętu.

Atrakcją wycieczki było zwiedzenie kontroli lotów i zapoznanie się ze sposobem zbierania i analizowania danych metrologicznych. Personel Lotniskowych Biur Meteorologicznych prowadzi ciągłą obserwację warunków meteorologicznych, przygotowuje prognozy dla załóg dyżurnych, prognozy na czas szkolenia lotniczego w powietrzu i wykonywania operacji lotniczych przez samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW, a także innych SP przylatujących i odlatujących z lotnisk BLMW.