W Jednostce Wojskowej

Ponownie nasi mundurowych odwiedzili Jednostkę Wojskową w Wejherowie. Nauka przyjmowania postaw strzeleckich, zgrywanie przyrządów celowniczych , czynności przygotowawcze do strzelania, ładowanie magazynka na czas. W tym zadaniu bezkonkurencyjny okazał się Klaudiusz Konkol.

Zajęcia medyczne, prowadzenie RKO z wykorzystaniem fantomów, a na koniec trochę wojskowego WF.