W ODZYSKANIU POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKA DYPLOMACJA BYŁA WAŻNIEJSZA OD POLSKIEGO CZYNU ZBROJNEGO

14 grudnia członkowie Szkolnego Koła Debat brali udział w podsumowaniu projektu prowadzonego przez Pomorską Akademię Kompetencji Obywatelskich – Instytut Debaty Publicznej. Przybyłych przywitał Pan Andrzej Skiba – Prezes Instytutu Debaty Publicznej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.  Teza piątkowej debaty brzmiała:  W ODZYSKANIU POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKA DYPLOMACJA BYŁA WAŻNIEJSZA OD POLSKIEGO CZYNU ZBROJNEGO.

Debatę rozpoczęła propozycja od przedstawienie słuszności tezy zwracając uwagę na wielką rolę dyplomatów I. Paderewskiego i R. Dmowskiego w odzyskaniu niepodległości. Oczywiście nie umniejszali czynu zbrojnego, ale twierdzili, że bez dyplomacji walka nie przyniosłaby wolności naszemu krajowi.

Natomiast opozycja próbowała przekonać, że to przede wszystkim czyn zbrojny przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ich zdaniem bez czynu zbrojnego dyplomaci nie mieliby wielkiego pola do popisu. Twierdzili, że 11.11.1918 to data symbol, która rozpoczynała proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, który zakończył się Bitwą Warszawską z roku 1920.

 Zgodnie z zasadą debaty oponenci zadawali sobie wzajemnie pytania w celu uściślenia wypowiedzi drużyny przeciwnej lub by wyrazić swoją opinię. Propozycja podważała argumenty opozycji twierdząc, że możliwości polskiej armii były zdecydowanie niewystarczające, by w znaczący sposób mogła ona wpłynąć na odzyskanie niepodległości. Podkreślali, że bez znaczącej roli dyplomacji nic by nie dały. Opozycja próbowała bronić swojego stanowiska, jednak ich argumenty były mało przekonujące, nieustannie podkreślali znaczenie Bitwy Warszawskiej.

Ostatecznie debatę wygrała drużyna propozycji, której argumenty bardziej przemówiły do widowni. Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.