Warsztaty ,,Dress code w biznesie”

Uczniowie klas IaT, IIbLO, IbLO, IIaLO uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią Karolinę Pobłocką – doradcę zawodowego i dyplomowaną wizażystkę na temat ,,Dress code w biznesie”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z samym pojęciem ,,dress code”, czyli zbiorem zasad dotyczących naszego wyglądu. Strój zawsze powinniśmy dopasowywać do okazji, stanowiska, czy pory dnia. Nie dotyczy to tylko stroju biznesowego, ale także spotkań towarzyskich. Natomiast służbowy dress code określa wewnętrzne standardy firmy dotyczące ubioru pracowników i stanowi część etykiety w biznesie. Profesjonalny wizerunek wpływa na postrzeganie firmy, którą reprezentujemy i wzmacnia siłę przekazu a także pokazanie, że wizerunek należy budować świadomie i konsekwentnie, bo to właśnie on świadczy o tym jak zostaniemy odebrani. Wrażenie, zwłaszcza pierwsze, niestety bardzo trudno będzie zatrzeć. Wizerunek to nie tylko wygląd pracowników, ale także mowa ciała, sposób wypowiedzi czy umiejętność budowania autorytetu. Zaproponowane przez prowadzącą ćwiczenia miały na celu utrwalenie nowych treści. Uczniowie świetnie bawili się  podczas ćwiczeń ,gdzie mieli okazję stworzyć dress code konkretnych osób na różne okazje, mając do dyspozycji przygotowane przez prowadzącą środki dydaktyczne. Dużym zainteresowaniem wśród uczennic cieszyła się  możliwość dopasowania kolorystyki do swojego wyglądu przy użyciu chust z wybranej palety barw.