Warsztaty szkoleniowe BHP dla Technikum Organizacji Reklamy

13 października uczniowie klasy 1aT – technik organizacji reklamy – wzięli udział w warsztatach szkoleniowych na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie poprowadzone zostało w ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Wejherowie. Szkolenie miało na celu upowszechnianie dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem pracy w agencjach reklamowych, wliczając w to zasady pracy na stanowisku z komputerem i drukarką. Inspektor bhp omówiła także niezwykle istotny temat, jakim jest bezpieczeństwo pracy w zakresie obsługi urządzeń i maszyn w pracowniach reklamy. Uczniowie zostali zachęceni do obserwowania sytuacji związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz zgłaszania pomysłów w zakresie poprawy bezpieczeństwa.