Warsztaty z cyberprzemocy

21 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładzie połączonym z warsztatami dotyczącymi cyberprzemocy w ujęciu prawnokarnym. Warsztaty poprowadziła Pani Kamila Puchalska (studentka V roku prawa). Uczniowie wyszli z ogromem wiedzy, którą podczas tych zajęć mogli wykorzystać praktycznie podczas symulacji rozprawy sądowej. Od teraz, poza poznaniem swoich praw do wizerunku, ale i kar jakie grożą za wszelkie działania podchodzące pod cyberprzemoc, młodzież potrafi także sprawdzić czy ich telefon nie ma podsłuch.