Wykład z biologii

W dniu 17 stycznia klasy IIIb LO, IaT, IIaT, realizujące biologię w zakresie rozszerzonym, rozwijały swoje zainteresowania na wykładzie ,,I wśród roślin są drapieżcy”. Wykład prowadził dr Krzysztof Gos z Wydziału Biologii UG. Temat, trochę z pogranicza grozy, czasami budził mieszane uczucia, zwłaszcza przy charakterystyce dzbaneczników oraz tłustoszy. Trzeba przyznać, że prowadzący był świetnie merytorycznie przygotowany, uczniowie tak zainteresowali się tematem, że skrzętnie zapisywali notatki.

Beata Bogalecka