Wyniki rekrutacji

Uwaga kandydaci zakwalifikowani do OPW

Liceum klasa wojskowa i technikum eksploatacji portów i terminali

Do 26.07.2023r do godz, 15.00

Należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami orzeczenie lekarskie braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
w Oddziale Przygotowania Wojskowego  (pobierz)

Orzeczenie może wystawić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy.

 

Krawiec/ umundurowanie/mundurki

Dla chętnych / można zamówić mundur we własnym zakresie z dowolnego sklepu/

Link do sklepu z umundurowaniem PZS Reda https://gieldamundurowa.pl/kategoria-produktu/akcesoria/

W odpowiedzi na liczne zapytania rodziców dotyczące zakupu sprzętu komputerowego do nauki zawodu poniżej zamieszamy propozycje dedykowanego sprzętu komputerowego do nauki w zawodach technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotograf, technik reklamy, poniższe zestawienie ma charakter poglądowy nie stanowi oferty w Rozumieniu Kodeksu Cywilnego : (pobierz)

 

 

UWAGA!

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ogłosi  listy osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023

w budynku B szkoły  w Redzie przy ul. Łąkowej 38

(przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji)

Wyniki rekrutacji dnia 27 lipca 2023r.

 

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa pomorskiego dla uczniów i rodziców dostępna od 29 lipca 2022 r. pod adresem:

https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja1/menu.html – LINK

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych uzupełniana jest na bieżąco w oparciu o dane przekazywane przez Dyrektorów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.