Wyniki rekrutacji

Uwaga kandydaci do PZS Reda!
Listy zakwalifikowanych już wiszą !
Zapraszamy z oryginałami świadectw.

Uwaga! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie TechnikumZSZ odbierają skierowania na badania lekarskie.

BADANIA LEKARSKIE- tylko TECHNIKUM

WSZYSTKICH KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZYJĘCIA DO TECHNIKUM W KAŻDYM ZAWODZIE

ODBĘDĄ SIĘ
9 lipca 2018r.
SALA 101

godz.8.00-17.00

Na badanie lekarskie kandydat przychodzi z rodzicem/opiekunem prawnym.

Lp. Godzina Zawód
1.       8.00-12.00 Technik eksploatacji portów i terminaliTechnik geodeta
2.       12.00-13.00 Technik organizacji reklamy
3.       13.15-14.15 Technik architektury krajobrazuTechnik realizacji nagrań i nagłośnień
4.       14.20-16.00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
5.       16.15-17.00 Szkoła branżowa I stopnia

 

Objaśnienie:

Badania lekarskie (może być lekarz rodzinny) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

  1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum
  2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. Akt urodzenia oryginał/kopia
  4. Dwa zdjęcia
  5. Karta zdrowia
  6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
  7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)
  8. Zaświadczenie od pracodawcy/potwierdzenie praktyki – wzór zaświadczenia do pobrania razem z podaniem (szkoła branżowa I stopnia)