X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Biennale Plastycznym „KOT”.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 24 lat.
Prace należy przysyłać do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin i szczegóły  konkursu w załączniku oraz  na stronie www.mdk.wroclaw.pl / CEKDiM