XIV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

7 marca 2019 r. odbył się okręgowy etap XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która organizowana jest przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowała uczennica technikum organizacji reklamy, Aleksandra Grabowska.

Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Program Olimpiady składa się z bloku stałego i bloku zmiennego. Organizatorzy koncentrują się na atrakcyjnych, współczesnych tematach przewodnich kolejnych edycji – wśród dotychczasowych znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: psychologia biznesu, inwestowanie i rynek kapitałowy, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategie i instrumenty marketingowe, czy tworzenie wartości przedsiębiorstwa.