Zajęcia praktyczne – od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

Szanowni Państwo ,
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN od poniedziałku 26 kwietnia do 30.04.2021r. zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie szkoły dla wszystkich klas.
Zajęcia odbywają wg planu w Librusie zgodnie z podziałem na grupy, który obowiązywał podczas poprzednich zajęć praktycznych na terenie szkoły.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw